Kháng sinh

Xem dạng:

  Amo

  Vui lòng gọi...

  EULEXCIN 250

  35.000 VND

  EUMOXIN 250

  15.000 VND

  EUROXIL 250

  25.000 VND

  VIDAGYL

  31.000 VND

  HAGIMOX 250

  25.000 VND

  KEFCIN 125

  35.000 VND

  Xem dạng: