Thuốc trị ung thư

Xem dạng:

SORAFENAT

5.600.000 VND

TEMODAL 100MG

12.800.000 VND

TAXOTERE 80MG/4ML

11.500.000 VND

TARCEVA 150MG

41.000.000 VND

TARCEVA 100MG

29.000.000 VND

CAMPTO 40MG 2ML

1.620.000 VND

SUTENT 12.5MG

24.500.000 VND

FEMARA 2.5MG

2.554.000 VND

GLIVEC 100MG

25.000.000 VND

Xem dạng: