Thuốc trị ung thư

Xem dạng:

CAMPTO 100MG 5ML

Vui lòng gọi...

FEMARA 2.5MG

2.554.000 VND

GLIVEC 100MG

25.000.000 VND

ZOMETA 4MG 100ML

6.700.000 VND

ALIMTA 100MG

6.250.000 VND

VOTRIENT 200MG

6.600.000 VND

HYCAMTIN 4MG

910.000 VND

NEXAVAR 200MG

63.000.000 VND

FASLODEX 50MG/ML

15.800.000 VND

IRESSA 250MG

42.500.000 VND

Xem dạng: