Panh khöng mấu cong kích thước 16-18 cm ( PEN 16CM MẤU - CONG)

Panh khöng mấu cong kích thước 16-18 cm ( PEN 16CM MẤU - CONG)

Hãng sản xuất:
Mã sản phẩm:
TT23
Mô tả:
PEN 16CM MẤU - CONG
Tên gọi khác:
Giá:
85.000 VND
Số lượng

Panh khöng mấu cong kích thước 16-18 cm