Panh khöng mấu thẳng kích thước 16-18 cm ( PEN 16CM MẤU - THẲNG)

Panh khöng mấu thẳng kích thước 16-18 cm ( PEN 16CM MẤU - THẲNG)

Hãng sản xuất:
Mã sản phẩm:
TT23
Mô tả:
Panh khöng mấu thẳng kích thước 16-18 cm
Tên gọi khác: PEN 16CM MẤU - THẲNG
Giá:
85.000 VND
Số lượng

Panh khöng mấu thẳng kích thước 16-18 cm