Sức Khoẻ

  • Các dấu hiệu cảnh báo ung thư

    Các dấu hiệu cảnh báo ung thư

    Khi phát hiện mắc bệnh ung thư, đa phần đã ở giai đoạn muộn. Khi phát hiện muộn sẽ khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Có những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể mà bạn cần biết để có thể đi khám bệnh sớm nhằm phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn đầu.
  • CẤM LƯU HÀNH 7 LOẠI THUỐC CỦA PHARMA VN

    CẤM LƯU HÀNH 7 LOẠI THUỐC CỦA PHARMA VN

    Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ra quyết định rút số đăng ký đối với 7 loại thuốc do Công ty cổ phần PharmaVN ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, với lý do cung cấp hồ sơ dữ liệu thông tin của thuốc không đúng với thực tế sản phẩm.